Katarzyna Piątek-Jakubek

Powrót doLekarze stomatolodzystrony wyżej

 

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą, a Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy zdała z najlepszym wynikiem w Polsce (nagroda Naczelnej Izby Lekarskiej). 
 
Staż podyplomowy odbyła w Instytucie Stomatologii UM w Łodzi. W 2015 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Skuteczność techniki infiltracji i wybranych metod remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych. Badania „in vitro" na UM w  Łodzi. 
 
W 2018 r. zdała z najlepszym wynikiem w Polsce Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty ortodoncji. Prowadziła zajęcia naukowo-dydaktyczne ze studentami w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Zakładzie Ortodoncji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Swoją wiedzę i umiejętności stale rozwija, uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach. W pracy kładzie nacisk na indywidualne i holistyczne podejście do pacjenta.
 
W Centrum Zdrowego Uśmiechu zajmuje się leczeniem ortodontycznym z wykorzystaniem aparatów zdejmowanych, stałych i przezroczystych nakładek. Przyjmuje dzieci i dorosłych.
 
Czas wolny spędza z rodziną. 
 

Certyfikaty: