Cennik wybranych zabiegów

Powrót doCennikstrony wyżej
Zgłaszają się do nas różni Pacjenci. Niektórzy wymagają bardziej złożonego i czasochłonnego leczenia, inni, po wykonaniu kilku wypełnień i zabiegów estetycznych, wracają już tylko na wizyty kontrolne i higienizacyjne co pół roku. Każdy przypadek, niezależnie od jego rangi, jest dla nas szczególny. Każdy Pacjent zasługuje na indywidualne traktowanie i wymaga osobnego planu leczenia. Przed wykonaniem dokładnej diagnostyki trudno rozmawiać o kosztach.
 
Dlatego serdecznie zapraszamy na wizyty konsultacyjne, na których lekarz wykona potrzebne zdjęcia RTG, obejrzy stan uzębienia i warunki w jamie ustnej, pozna Państwa potrzeby i oczekiwania. Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa optymalny plan leczenia i kosztorys, a następnie razem wybierzemy najlepsze możliwe rozwiązanie.
 
Poniżej prezentujemy przykładowe ceny najczęściej wykonywanych procedur medycznych:
 
 • badanie stomatologiczne z omówieniem sytuacji w jamie ustnej, Program Kompleksowej Diagnostyki: 200 zł (+ koszty diagnostyki radiologicznej)
 • badanie okresowe dziecka z oceną uzębienia i zgryzu - 150 zł (+ koszty diagnostyki radiologicznej)
 • wizyta adaptacyjna dziecka: 150 - 250 zł (bez leczenia)
 • wizyta adaptacyjna z leczeniem: 150 zł (+ koszty leczenia)
 • wysokoestetyczny bonding 1 zęba (minimum 6 zębów):  800 zł
 • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach stałych: od 350 - 500 zł
 • rekonstrukcja zęba po leczeniu kanałowym: od 600 zł
 • odbudowa zębów w technice Flow Iniectable: od 750 zł
 • wypełnienia światłoutwardzalne w zębach mlecznych: od 280 - 350 zł + koszt znieczulenia
 • korona pełnoceramiczna lub cyrkonowa: od 2400 - 3500 zł
 • inlay/onlay: od 1700 – 1850 zł
 • aparat ortodontyczny stały (wszystkie typy zamków): od 3000 - 4000 zł
 • aparat ortodontyczny Bioblok: od 1400 zł
 • wizyty kontrolne ortodontyczne: od 250 – 350 zł
 • implanty Straumann ® : od 3800 - 4500 zł
 • zabiegi regeneracji kości: od 1500 – 6500 zł
 • odbudowa na implancie (łącznik standardowy + korona): od 3500 – 4500 zł
 • skaling głęboki za kwadrant: od 400 zł
 • pakiet higienizacyjny według protokołu GBT (45 - 60 minut): od 400 - 450 zł
 • wybielanie zębów: od 1000 – 1750 zł
 • wydłużenie korony klinicznej zęba: od 700 zł
 • leczenie kanałowe pod mikroskopem: od 1150 – 2200 zł
 • usunięcie zęba mlecznego: od 250 – 300 zł
 • usunięcie zęba stałego: od 350 - 700 zł
 • usunięcie chirurgiczne zatrzymanej ósemki: od 900 – 1000 zł
 • zdjęcie rtg panoramiczne:: 120 zł
 • zdjęcie rtg cephalometryczne: 150 zł
 • tomografia komputerowa: od 180 - 350 zł
 • znieczulenie komputerowe: 80 zł
 • sedoanalgezja: od 1500 zł
 
***aktualizacja 28.03.2024r. 
 
Pełny cennik wszystkich zabiegów dostępny jest w recepcji.
 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 
--------------------------------------------
Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*. 
 
Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
 1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
 2. w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 3. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (...);
 4. w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.
 
Podstawa prawna:                                                                                                   
*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1876 z późn. zm.).