Wszystko o licówkach

Powrót doStomatolog radzistrony wyżej

Wszystko o licówkach

lekarz stomatolog Tomasz Dohnal 

Licówki to uzupełnienia protetyczne stanowiące cienką płytkę ceramiczną licującą przednie (przedsionkowe) powierzchnie zębów. Licówki porcelanowe są kompromisem pomiędzy estetyką, a oszczędną preparacją tkanek.

Wśród głównych wskazań wymienia się:
 • planowaną zmianę barwy w przypadku zębów przebarwionych 
 • zniszczenie tkanek zęba na powierzchniach wargowo-policzkowych przy zachowaniu jego struktur pozostałych
 • obecność uogólnionych erozji oraz ubytków przyszyjkowych
 • pourazowe odłamanie brzegów siecznych
 • nieestetyczne wypełnienia na powierzchniach wargowych
 • obecność diastemy lub trem międzyzębowych 
 • planowaną zmianę długości koron zbyt krótkich lub startych
 • planowaną zmianę położenia lub kształtu zębów
 • genetycznie lub rozwojowo uwarunkowane dysplazje zębów
Przeciwwskazaniem są niektóre zburzenia okluzyjne, parafunkcje (szkodliwe nawyki np. nagryzanie twardych przedmiotów), zęby zbyt krótkie, korony nadmiernie zniszczone, z wypełnieniami obejmującymi również przestrzenie poza planowanym licowaniem, zęby z niedostateczną warstwą szkliwa dla uzyskania odpowiedniej retencji, zła higiena jamy ustnej oraz wysoki współczynnik próchnicy.
Głównym zaletami licówek ceramicznych są:
 • doskonały efekt estetyczny
 • minimalna redukcja tkanek zęba (ok.0,5mm) pozwalająca zachować pierwotną strukturę (preparacja pod tradycyjne korony wymaga redukcji ok.70% tkanki zęba, natomiast pod licówki – od 17 do 30%),
 • trwałość uzupełnienia, wyjątkowa szczelność brzeżna oraz kompatybilność z tkankami przyzębia. 
Do wad licówek należy: trudności w dopasowaniu i cementowaniu licówki, trudność z dobraniem koloru licówki i barwy cementu, wysoki koszt.

Stosowanie licówek ceramicznych w nowoczesnej stomatologii jest zalecane w wielu przypadkach klinicznych. Wykonanie licówek ceramicznych minimalizuje zakres preparacji, daje zadawalający efekt estetyczny oraz gwarantuje trwałość uzupełnienia. Z tego względu licówki ceramiczne są doskonałą alternatywą dla koron pełnoceramicznych oraz wypełnień z materiału kompozytowego.