Bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym

Zapewne nie raz,  siadając na fotelu stomatologicznym, zastanawiali się Państwo – czy tu mogę czuć się bezpiecznie? W mediach słyszy się przecież o zakażeniach HIV czy żółtaczce, ale czy zwracacie Państwo uwagę na to, w jak sposób jesteście podejmowani w gabinecie stomatologicznym czy kosmetycznym? I nie chodzi tu o uśmiech i miłą atmosferę, ale o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne.

Kontrole w zakresie stosowania procedur postępowania w gabinetach stomatologicznych przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarno – Epidemiologiczna, czyli popularny Sanepid. Nasza Klinika także je przechodzi – zarówno pod kątem czystości epidemiologicznej, jak i kontroli ochrony radiologicznej – Pacjenta i personelu. Takie kontrole odbywają się zwykle raz do roku, a w gabinetach, które nie spełniają ustawowych wymogów, nawet częściej. Na prośbę Pacjenta możemy okazać taki protokół pokontrolny i zrobimy to z ogromną satysfakcją, gdyż naprawdę mamy się czym pochwalić! Spełniamy wszystkie narzucone przez ustawę wymogi, a nasze wyszkolone asystentki i higienistki postępują po prostu w myśl zasady „rób tak, abyś w każdym momencie bez obaw mogła usiąść jako pacjent”. Często nawet siadają na miejscu Pacjenta, aby z jego perspektywy dokonać kontroli porządku i czystości w gabinecie.

Każdy gabinet – lekarski czy stomatologiczny – zobowiązany jest do kontroli wewnętrznych co 6 miesięcy. Pani Małgorzata Bukowska, dyrektor Centrum Zdrowego Uśmiechu – dyplomowana pielęgniarka – przeprowadza je obligatoryjnie co 3 miesiące oraz dodatkowo losowo w ciągu każdego dnia pracy. Ponieważ przepracowała 10 lat na bloku operacyjnym o zaostrzonym rygorze mikrobiologicznym, procedury postępowania w naszej Klinice są bardziej dokładne i dopracowane w szczegółach, niż wymaga tego nadzór sanitarny.

Na co Państwo powinni zwracać uwagę, odwiedzając gabinet stomatologiczny? W Centrum Zdrowego Uśmiechu, każdy Pacjent siadając na fotelu, otrzymuje jednorazowy (czyli przeznaczony tylko i wyłącznie dla niego) zestaw: kubeczek, serwetę, ślinociąg oraz ssak.

Kubeczek napełniany jest wodą przy Pacjencie, a jednorazowe ssaki są nakładane na końcówki ssące. Wiertła i inne narzędzia dla jednego Pacjenta pakujemy oddzielnie w rękawy foliowo – papierowe, w których znajdują się kontrolki skuteczności sterylizacji. Każdy taki zestaw opatrzony jest datą sterylizacji i ważności pakietu. Nieużyte narzędzia według norm Sanepidu mogą być przechowywane przez 3 miesiące od daty sterylizacji, u nas – według wewnętrznej procedury – tylko 1 miesiąc i ponownie muszą być zapakowane w nowy rękaw i poddane sterylizacji.

Przed przystąpieniem do zabiegu Lekarz i Asystentka lub Higienistka myją ręce, używając mydła bakteriobójczego, wycierają je do sucha papierowymi, jednorazowymi ręcznikami, następnie dezynfekują płynem antyseptycznym oraz w obecności Pacjenta nakładają rękawiczki i maski – także jednorazowe – zmieniane nawet kilkakrotnie podczas zabiegu, jeżeli zachodzi taka konieczność. Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności higienicznych odpakowują sterylny zestaw diagnostyczny czyli narzędzia służące do badania. Kontrolka skuteczności sterylizacji trafia do asystentki, która podpisuje ją datą sterylizacji i datą ważności pakietu oraz umieszcza obok nazwiska Pacjenta na karcie pracy dnia z informacją, że taka kontrolka przebarwiona jest prawidłowo. Odtąd każdy przedmiot, materiał, narzędzie, których dotknie lekarz i asysta, są wyrzucane po zabiegu do kosza z odpadami medycznymi – jeżeli są jednorazowe – bądź przygotowywane do sterylizacji. Tak więc każda igła, strzykawka, ostrze skalpela wyrzucane są do pojemnika twardościennego na odpady zakaźne i oddawane do wyspecjalizowanej firmy, która poddaje je utylizacji w procesie spalania. Narzędzia wielokrotnego użytku: wiertła, mikrosilniki i turbiny poddawane są po zabiegu wstępnej dezynfekcji chemicznej, a następnie, zgodnie z licznymi procedurami, przygotowywane do sterylizacji i ponownego użycia. Pacjent otrzymuje także okulary ochronne, które zabezpieczają oczy przed powstającym w czasie zabiegu aerozolem, zawierającym bakterie z zębów. Okulary te – rzecz jasna – po zabiegu są również dezynfekowane. Podczas leczenia kanałowego używamy koferdamu czyli specjalnej gumy, nakładanej na jednego zęba. Odizolowuje ona leczony ząb od pozostałych i chroni Pacjenta przed przypadkowym połknięciem drobnych narzędzi kanałowych. Zapobiega także dostaniu się do jamy ustnej płynów, używanych do płukania i dezynfekcji kanałów korzeniowych.

Dbamy o to, aby stosować jak najwięcej materiałów jednorazowych. Zaś te, które są poddawane procesowi sterylizacji, przechodzą wiele procedur, zanim trafią ponownie do ust Pacjenta.

DSC06239 zgrzewarka

Każde narzędzie przechodzi taką sama drogę – jednorazowe trafiają do kosza na odpadki, inne zaś do wanienki ze specjalnym roztworem dezynfekcyjnym, który działa bakterio – i grzybobójczo w odpowiednim stężeniu i czasie działania. Wszystkie płyny mają oczywiście atesty i dokumenty dopuszczenia do użycia na terytorium Unii Europejskiej. Płyny wymieniane są codziennie lub nawet kilka razy w ciągu dnia, jeżeli zachodzi taka konieczność. Następnie, w pomieszczeniu zwanym sterylizatornią, odbywają kolejna drogę – od części brudnej do części czystej, skąd odpowiednimi pojemnikami przenoszone są ponownie do gabinetów i umieszczane w szufladach. Nie jest wyjątkiem, raczej koniecznością i standardem, że nasza Klinika dysponuje myjką ultradźwiękową oraz asystiną – do dezynfekcji i oliwienia końcówek stomatologicznych czy autoklawem klasy B – sterylizatorem. Bez tych urządzeń nie ma mowy o bezpiecznym gabinecie.

Każda czynność wykonywana w naszych gabinetach podlega pisemnej procedurze, a wszystkie czynności są na bieżąco kontrolowane i zapisywane.

autoklaw-lisa-517-fully_496      DSC06241

DSC06242      DSC06240

Kontroli podlega także proces sterylizacji narzędzi i to na różne sposoby:

  • przede wszystkim wskaźnikiem jest prawidłowo przebarwiona kontrolka, która widzą Państwo np. w pakiecie diagnostycznym czy w pakiecie z narzędziami chirurgicznymi,
  • takie same paski kontrolne układane są bezpośrednio w autoklawie na jego półkach z przodu i z tyłu – aby mieć pewność, czy  sterylizacja przebiega równomiernie,
  • testy biologiczne wykonywane raz w miesiącu, odczytywane w laboratorium mikrobiologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Testy te pokazują, czy wszystkie bakterie i ich przetrwalniki giną podczas procesu sterylizacji,
  • zapis fizycznych parametrów procesu sterylizacji (ciśnienie pary wodnej, czas i temperatura procesu) na karcie pamięci autoklawu.

Bezpieczny gabinet to także bezpieczne aplikowanie leków stomatologicznych, dlatego też prosimy Państwa w czasie pierwszej wizyty o wypełnianie wywiadu chorobowego i podanie leków, które Państwo przyjmujecie. Niektóre bowiem mogą dać niepożądane skutki w połączeniu z lekami stosowanymi w stomatologii i konieczne jest, aby Państwo na bieżąco informowali Lekarza o zaistniałych zmianach w stanie zdrowia.  Stosowane przez nas materiały i leki są skrupulatnie sprawdzane i odpowiednio przechowywane. Na wyposażeniu gabinetów jest apteczka i zestaw przeciwwstrząsowy, a nasz personel odbył szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym.

—————————————————————————————————————————

Autor:

IMG_0570_male    dyrektor Centrum Zdrowego Uśmiechu Małgorzata Bukowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.